شامل: بیش از ۵۰۰۰ تست و ۳۰۵ مبحث سوال هوش همراه با پاسخ نامه تشریحی هوش زبانی،هوش ریاضی،هوش شهودی،هوش طبیعی،استعداد دقت و تمرکز ارائه تکنیک های پاسخگویی ... بیشتر بخوانید ...