چقدر درباره هوش می‌دانیم دکتر علی قصاب -آپارات لینک جلسۀ۱: چقدر درباره هوش می‌دانیم؟ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ https://aparat.com/v/Py9G0 لینک جلسۀ۲: چرا باید باهوش باشیم؟ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ https://aparat.com/v/bJMP0 لینک جلسۀ۳:اهمیت هوش در دنیای ... بیشتر بخوانید ...