کتاب‌های کنکوریوم انتشارات مهر و ماه برای رشته ریاضی، تجربی، انسانی و همچنین برای سؤالات عمومی منتشر شده‌اند. این سری از کتاب‌ها بهترین ابزار برای شبیه‌سازی فضای کنکور هستند. ... بیشتر بخوانید ...
مبحث درک مطلب به تنهایی حدود یک سوم سوال‌های عربی کنکور را به خود اختصاص می‌دهد. دربرگرفتن 32 درصد از امتیاز درس عربی در آزمون سراسری سبب شده انتشارات ... بیشتر بخوانید ...